preskoči na sadržaj

V. osnovna škola Bjelovar

 > O školi
O školi

V. osnovna škola je posebna odgojno-obrazovna ustanova za učenike s većim teškoćama u razvoju. U školi se provodi odgoj, obrazovanje i rehabilitacija učenika po posebnim nastavnim planovima i programima.

U školi se osigurava osnovnoškolski odgoj, obrazovanje i rehabilitacija za učenike s većim teškoćama te predškolski program za djecu s teškoćama od treće godine do polaska u školu. Škola provodi edukacijsko-rehabilitacijske programe čiji su nositelji stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila. Osigurava prehranu, brigu o zdravstvenoj i socijalnoj skrbi učenika te sve elemente zdravog načina života za optimalan psihofizički razvoj učenika.

Nastava se odvija u dva turnusa, a škola realizira dva posebna nastavna programa i produženi stručni postupak:

1.Posebni program uz individualizirane postupke

 

Posebni program uz individualizirane postupke čini posebno strukturirani sadržaj nastavnih planova i programa/kurikuluma izrađen prema mogućnostima i sposobnostima učenika.

Posebni program uz individualizirane postupke određuje se učenicima koji s obzirom na njihovo funkcioniranje uvjetovano vrstom teškoće i/ili postojanje više vrsta teškoća ne mogu svladavati redoviti program uz individualizirane postupke ili redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke.

Posebni program uz individualizirane postupke može biti iz svih ili pojedinih predmeta. Ako je samo iz pojedinih predmeta, tada učenik ostale predmete prema svojim sposobnostima svladava po redovitome programu uz individualizirane postupke ili redovitome programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke.

Posebni program uz individualizirane postupke iz svih predmeta provodi se u posebnim razrednim odjelima škole, a provodi ga edukacijski rehabilitator i učitelj/nastavnik sukladno Zakonu i provedbenom propisu koji propisuje odgovarajuću vrstu obrazovanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika.

2.Posebni programi za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada uz individualizirane postupke

 Posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada uz individualizirane postupke je program koji se provodi u odgojno-obrazovnoj skupini kao obvezno osnovno obrazovanje koji s obzirom na funkcionalne sposobnosti učenika ima za cilj osposobiti učenika za najjednostavnije aktivnosti svakodnevnoga života i rada, a provodi se od 6. do 21. godine života.

Učenik završnoga razreda osnovnoškolskoga posebnog programa uz individualizirane postupke, ako nije u mogućnosti nastaviti srednjoškolsko obrazovanje po posebnom programu, uz individualizirane postupke može nastaviti osnovno školovanje u posebnome programu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada uz individualizirane postupke, ali najdulje do 21. godine života odnosno do završetka nastavne godine u kojoj navršava 21 godinu.

3.Produženi stručni postupak

Produženi stručni postupak je jedan od dodatnih odgojno­obrazovnih i rehabilitacijskih programa za učenike s teškoćama koji se organizira u posebnim odgojno­obrazovnim grupama prije i/ili nakon redovite nastave u našoj školi.

 

Program produženoga stručnog postupka sastoji se od pomoći u učenju, edukacijsko-rehabilitacijskih programa, strukturiranih slobodnih aktivnosti, kreativnih radionica i izvannastavnih aktivnosti.

Produženi stručni postupak organizira se u odgojno-obrazovnim skupinama organiziranim prema obrazovnim potrebama i interesima učenika prije i/ili poslije redovite nastave, a provode ga stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskoga profila u opsegu svoje stručnosti: edukacijski rehabilitatori i logopedi.

Program produženoga stručnog postupka određuje se školskim kurikulumom, a plan je određen nastavnim planovima i programima/kurikulumima odgoja i obrazovanja.

 

Program "AT VRTIĆ"

 

 

U Školi se obavlja i program predškolskog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju, temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja na ustroj posebnog programa za djecu s teškoćama u dobi od tri godine do polaska u osnovnu školu u ustrojbenoj jedinici programa predškolskog odgoja i obrazovanja pri osnovnoj školi i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja na provedbu Posebnog programa za djecu s teškoćama u dobi od tri godine do polaska u osnovnu školu u ustrojbenoj jedinici programa predškolskog odgoja i obrazovanja pri osnovnoj školi u organizaciji V. osnovne škole Bjelovar u Bjelovaru temeljem mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje za verifikacijom Posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja s teškoćama u razvoju u organizaciji V. osnovne škole Bjelovar.

Program traje 3 sata dnevno, od ponedjeljka do petka, a namijenjen je djeci s teškoćama u dobi od 3. godine života do polaska u školu.

 

Osnovni dokument za upis u program je Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja koje izdaje Zavod za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

 

Program „AT VRTIĆ“ je razvojnog karaktera, što znači da je svaki pojedini dio programa utemeljen·na zakonitostima razvoja djeteta u predškolskoj dobi.

Program se koristi kao osnova za izradu osobno usmjerenog plana i programa za djecu s teškoćama u razvoju. U planiranju i programiranju rada je potrebno prilagoditi metode rada vrsti i stupnju teškoća, što znači da će program biti osobno usmjeren na individualne potrebe svakog pojedinog djeteta.

Specifičnost ovog programa je da se ciljevi i zadaci programa osim klasičnim metodama, provode i uz pomoć asistivne tehnologije u Kabinetu za asistivnu tehnologiju za poticanje senzorne integracije.

 

Osnovni postupci u provođenju programa:

  • određivanje razine psihofizičkih sposobnosti djeteta u trenutku početka provođenja programa, na svakom pojedinom području 
  • odabir odgovarajućih zadataka na osnovu utvrđene trenutne razine sposobnosti koji će otklanjati nepoželjne oblike ponašanja, utvrditi postojeće vještine i poslužiti usvajanju  novih vještina na višoj razini.
  • ostvarivanje navedenog izbora zadataka  prije svega u prirodnim situacijama
  • evaluacija stečenih znanja, vještina i navika 
  • metodičko-didaktičko prilagođavanje sukladno djetetovim sposobnostima
  • rad sa skupinom i individualni rad su temeljni organizacijski oblici rada 

 

 

CMS za škole logo
V. osnovna škola Bjelovar / Dr. Ivše Lebovića 1, HR-43000 Bjelovar / os-peta-bj.skole.hr / skola@os-peta-bj.skole.hr
preskoči na navigaciju